Cena Projektu SSP - Projektowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej | Projekt Complex

Przejdź do treści
Określenie ceny projektu jest możliwe po przekazaniu nam zestawu materiałów, które pozwolą nam się zapoznać ze specyfiką obiektu, dopasować typ i ilość poszczególnych urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej. Możemy wymienić najważniejsze materiały, które należy dostarczyć do wyceny:

1. Projekt budowlany (część opisowa + rysunki) - to najważniejszy dokument, w którym mogą znajdować się również wszystkie pozostałe, opisane niżej materiały. Jeżeli jednak obiekt posiada aktualnie inny kształt, inny jest sposób zagospodarowania itp., a zmiany nie zostały ujęte w projekcie budowlanym wówczas należy uzupełnić pozostałe informacje.

2. Aneks pożarowy - jeżeli taki został wykonany dla obiektu.
3. Lista urządzeń, którymi SSP ma sterować - systemy oddymiania, bramy pożarowe, kontrola dostępu itp.
4. Rodzaj wentylacji (czy istnieją klapy wentylacyjne i pożarowe, a jeżeli tak to prosimy o projekt).

Jeżeli takie dokumenty zostaną nam udostępnione wówczas na bazie tych informacji przygotujemy wstępną wycenę projektu. Wycena będzie zawierać koszty projektu i koszty wizji lokalnej, która będzie wymagana dla weryfikacji tych informacji.
Od czego zależą koszty projektu systemu sygnalizacji pożarowej?

Ceny projektów najczęściej kształtują się na poziomie od 3500 zł. Niestety górnej granicy nie daje się łatwo określić. Większość projektów jakie realizujemy to koszty w przedziale od 5000 zł do 7000 zł - można przyjmować, że w tej grupie cenowej udaj się wykonać projekt SSP dla średniej wielkości obiektów. Oczywiście cena zależy również od tego w jakich warunkach ma pracować system, ile informacji dostarczył inwestor, a ile będziemy musieli uzyskać w drodzę oględzin czy też szczegółowych pomiarów.
Projekt instalacji ppoż
Wróć do spisu treści